Lege Oharra

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoen datuak babesteari buruzkoa eta 95/46/EE Zuzentaraua (DBEO) indargabetzen duena betez, bai eta 34/2002 Legea, uztailaren 11koa, Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzkoa (SSCE) ere.

Webgunea (https://arraunjatetxea.com/) UZTARGI ALGORTA SL enpresaren jabetzakoa da. Datuak hurrengoak dira:

I.F.K.: B16772204

Helbidea: Aretxondo Kalea, 20, 48991 Getxo, Bizkaia

Helbide elektronikoa: arraunjatetxea@gmail.com

Enpresa legez erregistratuta dago Bizkaiko Merkataritza Erregistroan.

ERABILTZEKO BALDINTZA OROKORRAK:

Erabiltzaileak

Web orrira sartzeak erabiltzaile izaera ematen dio erabiltzaileari, eta une horretatik bertatik, erabat eta inolako erreserbarik gabe, lege oharrak jasotzen dituen Baldintza Orokorrak onartzen ditu.

Webgunea erabiltzea

Erabiltzaileak webgunea eta bertako zerbitzuak eta edukiak indarreko legeria, fede ona, oro har onartutako erabilerak eta ordena publikoa urratu gabe erabiltzeko konpromisoa hartzen du.

Era berean, debekatuta dago webgunea UZTARGI ALGORTA SL enpresaren edo hirugarrenen aurka erabiltzea, legez kontrako helburuekin edo helburu kaltegarriekin, edo webgunearen funtzionamendu normala eragotzi edo kaltea eragin dezaketenekin.

Erabiltzailearen ardura

Webgunea (https://arraunjatetxea.com/) erabiltzea erabiltzailearen ardura baino ez da izango. Ardura hori webgunera sartzeko esleitutako pasahitzak edo antzekoak eta haren edozein zerbitzu erabiltzera ere hedatuko da.

JASOKO DITUGUN DATU PERTSONALAK, ETA HORIEK NOLA BATZEN DITUGUN.

Gure webgunearen bidez jasotzen ditugun datu pertsonalei buruzko informazio guztia eta gure pribatutasun politikari buruzko lege oharraren hurrengo klausuletan dago jasota.

ERABILTZAILEEN KONPROMISOAK ETA BETEBEHARRAK

Erabiltzaileari jakinarazi zaio, eta onartu du, webgunera sartzean bere zerbitzuak eta edukiak erabiltzeko konpromisoa hartzen duela, indarreko legeria, fede ona eta ordena publikoa urratu gabe.

Debekatuta dago webgunea erabiltzea, zilegi ez diren edo kaltegarriak diren helburuetarako, edo, edozein modutan, webgunearen funtzionamendu arrunta eragotzi edo kalte egin dezaketenak. Webguneko edukiei dagokienez, hurrengoa debekatuta dago:

 • Osorik edo zati batean kopiatu, banatu edo aldatzea, legezko titularraren baimena izan ezean.
 • Helburu komertzialetarako edo publizitaterako erabiltzea.
 • Webgunea  (https://arraunjatetxea.com/) erabiltzean, erabiltzaileak konpromisoa hartzen du Arraun Jatetxearen edo hirugarrenen irudiari, interesei eta eskubideei kalte egin diezaiekeen edo atariak kaltetu, baliogabetu edo gainkargatu ditzakeen jokabiderik ez egiteko, baldin eta, edozein modutan ere, webgunea normaltasunez erabiltzea galarazten badu.

Hala ere, erabiltzaileak jakin behar du Interneteko sistema informatikoen segurtasun neurriak ez direla erabat fidagarriak, eta, beraz, Arraun Jatetxeak ezin duela bermatu malwarerik edo erabiltzailearen sistema informatikoetan (softwarea eta hardwarea) edo horietan dauden dokumentu elektronikoetan eta fitxategietan aldaketak eragin ditzakeen bestelako elementurik ez dagoenik, nahiz eta elementu kaltegarri horiek ez egoteko beharrezko bitarteko guztiak eta segurtasun neurri egokiak jartzen diren.

Aurrekoa alde batera utzi gabe, UZTARGI ALGORTA SL enpresak beretzat gordetzen du baldintza orokor horiek betetzen ez dituzten erabiltzaileei webgunera sartzea ukatzeko eskubidea edozein unetan, eta aldez aurretik jakinarazi beharrik gabe.

Europako Batzordeak ematen duen auzien ebazpenerako plataforma ere erabiltzaileen eskura jartzen dugu, hemen: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

ESKUBIDEAK GORDETZEA

UZTARGI ALGORTA SL enpresak beretzat gordetzen du Webgunearen egitura eta diseinua bere kabuz eta aldez aurretik jakinarazi gabe aldatzeko ahalmena, bai eta webgunera sartzeko eta/edo erabiltzeko zerbitzuak, edukiak eta baldintzak aldatzeko edo ezabatzeko ere, egoki irizten badio.

Enpresak webguneak eskaintzen duen zerbitzua (edo osatzen duen beste edozein zerbitzu) ematea eteteko, bertan behera uzteko edo amaitzeko eskubidea gordeko du.

BERMEAK ETA ERANTZUKIZUNA BAZTERTZEA

UZTARGI ALGORTA SL enpresak ez du bermerik emango, eta ez du erantzukizunik izango, inola ere, ondoren aipatuko diren arrazoiengatik sortutako edozein izaerako kalte edo eragozpenekiko:

 • Webgunea (zerbitzuak edo edukiak) eskuragarri ez egotea, mantentze lan eza eta behar bezala ez funtzionatzea.
 • Webgunearen (zerbitzuak edo edukiak) erabilgarritasun, egokitasun edo baliozkotasun falta, erabiltzaileen beharrak, jarduerak, emaitza zehatzak edo igurikimenak asetzeko.
 • Webgunea, bertako zerbitzuak edo edukiak baldintza orokor hauen, fede onaren, oro har onartutako erabileren edo ordena publikoaren aurka erabiltzea, legez kontra, zabarkeriaz eta iruzurrez, hura erabili nahi duten erabiltzaile guztien aldetik.
 • Hirugarrenek webgunearen bidez erabiltzaileei emandako zerbitzuei dagokienez dituzten betebeharrak edo konpromisoak ez betetzea.

ESTEKA POLITIKA

Interneteko beste atari bateko web orri batetik UZTARGI ALGORTA SL enpresaren edozein webgunetara hiperesteka bat egin edo egin nahi duten pertsonak edo erakundeak (https://arraunjatetxea.com/) hurrengo baldintzak bete beharko dituzte:

 • Ezin da webguneko zerbitzu edo eduki bat osorik edo zati batean kopiatu UZTARGI ALGORTA SL enpresaren aldez aurreko berariazko baimenik gabe.
 • Ez da ezarriko  https://arraunjatetxea.com/ webgunearen deep-estekarik, ezta IMG estekarik edo irudi estekarik, ezta framerik, enpresaren aldez aurreko berariazko baimenik gabe.
 • Ez da onartuko webgunearen (https://arraunjatetxea.com/) orriei buruzko adierazpen faltsu, oker edo okerrik, ezta webgunearen zerbitzuei edo edukiei buruz ere. Hiperestekaren berezko ikurrak izan ezik, ezartzen den webgunean ez da UZTARGI ALGORTA SL enpresari dagokion markarik, izen komertzialik, establezimenduaren errotulurik, izenik, logotiporik, esloganik edota beste edozein ikur ere agertuko, web gune edo atari horrek eskaintzen dituen zerbitzuetan eta edukietan.
 • Hiperesteka ezartzeak ez du esan nahi lan harremanik dagoenik enpresaren eta web gune edo atari horretako titularraren artean eta enpresak ez du zertan ezagutu edo onartu webgune horretako zerbitzurik eta edukirik.
 • UZTARGI ALGORTA SL enpresa ez du erantzukizunik izango hiperesteka egiten den web gunetik edo ataritik jendaurrean hedatzen diren edukiei edo zerbitzuei lotuta, ezta horietan barne hartutako informazioei ezta oharrei lotuta ere.
 • Webgunea (https://arraunjatetxea.com/) erabiltzailearen esku jarriko ditu loturak eta estekak, hirugarrenek kudeatutako eta kontrolatutako beste webgune batzuetara sartzeko. Esteka horien eginkizun bakarra erabiltzaileei Interneten informazioa, edukiak eta zerbitzuak bilatzen laguntzea da, eta ezin da inola ere horiek ikusteko iradokizuntzat, gomendiotzat edo gonbidapentzat hartu.
 • UZTARGI ALGORTA SL enpresak ez ditu webgune horietan eskuragarri dauden eduki, zerbitzu, informazio eta adierazpenak aldez aurretik merkaturatzen, ez zuzentzen, ez kontrolatzen, eta ez ditu bere egiten ere.
 • Uztargi ALGORTA S.L.k ez du inolako erantzukizunik hartzen, ezta zeharka edo subsidiarioki ere, webgunean (https://arraunjatetxea.com/) eskuragarri dauden eta enpresak berak kudeatzen ez dituen eduki, informazio, komunikazio, iritzi, adierazpen, produktu eta zerbitzuen sarbide, mantentze, erabilera, kalitate, zilegitasun, fidagarritasun eta erabilgarritasunetik erator daitezkeen kalte eta galerengatik.

JABETZA INTELEKTUAL ETA INDUSTRIALA

Webgunean dauden testuak, irudiak, logoak, ikur bereizgarriak, soinuak, animazioak, bideoak, iturri kodeak eta gainerako edukiak UZTARGI ALGORTA SL enpresaren jabetzakoak dira, edo gutxienez, enpresak du horiek erabiltzeko eta ustiatzeko eskubidea. Alde horretatik, indarrean dauden jabetza intelektual eta industrialari buruzko legeek babestutako obrak dira.

Webgunean gordetako edukiak bidaltzea, hedatzea, erreproduzitzea edo biltzea, osorik edo zati batean, irabazi asmoz edo helburu komertzialekin eginez gero, berariaz debekatuko da, eskubideen titularraren aldez aurreko eta berariazko baimenik ezean.

Jabetza intelektualaren edo industrialaren eskubideak babesteko, edozein erabiltzailek edo hirugarrenek uste badu webguneko eduki jakin bat sartzeagatik eskubide legitimoak urratu zaizkiola, horren berri eman beharko dio UZTARGI ALGORTA SL enpresari mezu bat bidalita, hurrengo helbide elektronikoaren bidez: arraunjatetxea@gmail.com. Mezuan, hurrengoa adierazi beharko du:

 • Eskubideak urratu zaizkiola uste duen titularraren datu pertsonalak eta erreklamazioa interesduna ez den beste hirugarren batek aurkezten badu, ordezkatzen duenaren datuak jarri beharko ditu.
 • Jabetza intelektualeko edo industrialeko eskubideek babestutako edukiak eta horiek webgunean non dauden adierazi.
 • Aipatutako jabetza intelektualeko eskubideak egiaztatu.
 • Berariazko adierazpena, jakinarazpenean emandako informazioak egiazkoak direla adierazten duena.

Hirugarrenek emandako edukiei dagozkien jabetza intelektualeko edo industrialeko eskubideen zilegitasuna haien erantzukizun esklusiboa da.

Webgune honetara sartzeak ez dio erabiltzaileari elementu korporatiboen jabetza intelektual eta industrialaren gaineko inolako eskubiderik ematen, ezta titulartasunik ere.